You are here

Post Parkimi 148

Me nje projekt unik ne depo dhe me pervoje ne manaxhimin dhe projektimin e tyre, Kontakt sjell cilesine e ambienteve ndihmese per banim. Me nje pershtatje te shkelqyer te terrenit, ndertesa shfrytezon pjerresine per te lehtesuar perdorimin e hapesirave.

Details:

Shkalla: 
1
Kati: 
-1
Tipi: 
Garazhe
Sipërfaqe Individuale: 
23.6 m 2
Sipërfaqe e Përbashkët: 
30.9m 2
Sipërfaqe e Përgjithshme: 
54.5m 2
Shkarko Planimetrine PDF: