You are here

Studimi sizmik

u nenshkrua kontrata per realizimin e studimit sizmik te projektit Magnet 1 nga studio GeoSeis-IT Consulting

Eshte nenshkruar kontrata per realizimin e studimit sizmik te projektit Magnet 1 nga studio GeoSeis-IT Consulting.